Om Anpassa

Att klimatanpassa innebär att städer, samhällen och regioner förbereder för extrema väderhändelser som skyfall och extremhetta som kan bli mer frekvent när uppvärmningen fortsätter.Därför ska man klimatanpassa enligt SMHI:

  • Förebygga skador
  • Minska hälsorisker
  • Minimera lidande för människor och djur
  • Stötta biologisk mångfald och naturmiljö
  • Ta vara på nya möjligheter
  • Hålla nere kostnader i ett långsiktigt perspektiv